Header Ads

रेमिडिसीवर इंजेक्शनच्या साठ्याची अन्न व औषध प्रशासन व जिल्हाधिकारी यांच्या वितरण आदेशानुसारच विक्री व वितरण करण्याच्या सुचना satara


सातारा
: जिल्ह्यात वाढत्या कोविड  रुग्णसंख्येचा विचार करता जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रेमिडिसीवर इंजेक्शनची  टंचाई भासत असून, रुग्णालयांमध्ये रेमिडिसीवर इंजेक्शनची मागणी दैनंदिन वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यातील दैनंदिन वाढत्या रुग्णसंख्येनुसार इंजेक्शनचा साठा, मागणी  विचारात घेता विविध पातळीवर  उपाययोजनेसह तरतूद करणे अत्यंत आवश्यकता आहे.

सातारा जिल्ह्यातील CCC व DCHC खाजगी हॉस्पिटल्स आणि होलसेल व रिटेल मेडिकल वितरक-डिस्ट्रीब्युटर्स यांनी त्यांना प्राप्त झालेल्या रेमिडिसीवर इंजेक्शनच्या साठ्याची अन्न व औषध प्रशासन व जिल्हाधिकारी यांच्या वितरण आदेशानुसारच विक्री व वितरण करावे. परवानगीखेरीज कोणतेही परस्पर विक्री व वितरण करण्यात येऊ नये, असे जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण शेखर सिंह यांनी कळविले आहे. अशी बाब निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुध्द, साथरोथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 तसेच महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा दुरुस्ती कायदा 2005 चे कलम 2(a)(iii) नुसार  सेवा बजावण्याच्या  अनुषंगाने केलेल्या निष्काळजीपणाबद्दल हॉस्पिटल व मेडिकल लायसेन्स - परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल असेही कळविले आहे.

No comments