Header Ads

खा.उदयनराजेंच्या सकारात्म्क रेटयामुळेच सातारा नगरपरिषदेला 25 कोटी रुपये मिळाले; जलमंदिर पॅलेस येथुन पत्रकाव्दारे माहिती satara


सातारा
: लोकनेते आणि लाखो लोकांच्या मनात मानाचे स्थान असलेल्या खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजेंच्या सकारात्म्क रेटयामुळे, सातारच्या जिव्हाळ्याच्या कास धरण उंची वाढवण्याच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मंजूरीनुसार, आज नगरविकास विभागाकडून, सातारा नगरपरिषदेला एकूण रुपये 57 कोटींपैकी रुपये 25 कोटी रुपये मिळाले आहेत अशी माहीती जलमंदिर पॅलेस येथुन प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकाव्दारे देण्यात आली आहे.

सातारा जिल्हयाचीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राची धुरा ज्यांच्या खांद्यांवर सोपवण्यात आलेली त्या खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी नुकतीच नगरविकास मंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांची भेट घेवून, कास धरणासह इतर अनेक विकासकामांबाबत निर्णय घेणेबाबत विनंती प्रस्ताव दिलेले होते. त्यानुसार सातारकरांच्या वापराच्या पाण्याची गरज आणि पिण्याच्या पाण्याची तहान भागवणा-या कास तलावाची उंची वाढवण्याच्या निर्णय खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी घेतला आणि अनेक अडथळयांवर नियमानुसार मार्ग काढत कासच्या कामास गेल्या वर्षा-दिड वर्षापासून सुरुवात करण्यात आली.

या योजनेच्या सुधारित प्रशासकीय मंजूरीसुध्दा डिसेंबर 2020 मध्ये मिळवण्यात आली. तसेच पूर्ण झालेल्या कामांची आवश्यक असणारी उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळच्या वेळी सादर करण्यात आली होती. याबाबतच खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी गेल्या 15-20 दिवसापूर्वीच नगरविकास मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांची मुंबई येथे भेट घेवून कासधरण उंची वाढवण्याच्या सुधारित मंजूरीनुसार नगरविकास विभागाने निधी वितरीत करावा अशी आग्रही मागणी केली होती. त्यानुसार आज दिनांक 30 मार्च 2021 चे शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोथ्थान अभियानांतर्गत रक्कम रुपये 57 कोटी 91 लाखांपैकी 25 कोटी रुपये सातारा नगरपरिषदेस, कास घरण उंची वाढवण्याच्या कामाकरीता प्रापत झाले आहेत.

पाणी हेच जीवन आहे, म्हणूनच पाण्याचा उपयोग तंत्रशुध्द पध्दतीने करण्यावर खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांचा सातत्याने भर राहीला आहे. खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्या प्रयत्नामुळे, सन 1996-97 चे सुमारास, ग्रॅव्हीटीव्दारे, उघडया पाटाने येणारे कासचे पाणी, बंदिस्त पाईपलाईनव्दारे आणण्यात यश मिळवलेले आहे. बंदिस्त पाईपलाईन झाल्यामुळे उन्हामुळे परक्युलेट (पाणी जमिनीत मुरणे) तसेच बाष्पीभवन, उघडे असलेले पाट फुटणे, आदी प्रकारामुळे वाया जाणारे पाणी वाचवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी कण्हेर धरण उद्भवामधुन सातारच्या आत्ताच्या वाढीव भागासह एकूण 17+उपनगरे,गावे यांना पाणी पुरवठा करणारी योजना मांडली आहे.

कास धरणाची उंची वाढवून साठवण क्षमता वाढवून पाणीपुरवठा करता येणारी कास धरण उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव सर्व प्रथम खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे यांनीच मांडला. आता कास धरणाची उंची वाढवण्याचे काम सुरु होवून, सुमारे 70 ते 80 टक्के पूर्ण होतआले आहे. येत्या काही दिवसात उर्वरित कामे पूर्ण करण्यात आल्यावर, वाढीव हद्दीसह सातारकरांना मुबलक आणि सुरळीत पाणीपुरवठा होईल आणि ती सातारकरांसाठी एक वेगळया जिव्हाळयाची उदयनराजेंनी दिलेली भेट असेल असेही खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांचे जलमंदिर पॅलेस मधुन दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात शेवटी नमुद केले आहे.


दरम्यान आज पुन्हा एकदा खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी नगरविकास खात्यासह अन्य

खात्यातील संबंधीतांना, सातारचीच नव्हे तर महाराष्ट्रातील मिळकतधारकांची तीन महिन्यांच्या घरपट्टी माफीचा

निर्णयाबाबत, नगरपरिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीस वैशिष्टयपूर्ण योजनेमधुन निधी देणेबाबत, प्रांतकार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीचे मंजूरीबाबत इत्यादी ठळक बाबींविषयी लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही होणेविषयीही स्मरण करुन दिले आहे.

No comments