Header Ads

सातारा तालुक्यातील नगरपालिका व ग्रामपंचायती क्षेत्रात जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले कडक मनाई आदेश satara

सातारा : कोरोना प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांचे आदेशान्वये जिल्ह्यात क्रिमीनल कोडचे कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.  सातारा तालुक्यातील  नजीकच्या ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र व नगरपालिका व त्रिशंकू क्षेत्र प्रतिबंधात्मक क्षेत्र करण्याकरीता उपविभागीय दंडाधिकारी तथा इन्सिडंट कमांडर सातारा यांनी प्रस्तावित केले आहे. या प्रस्तावानुसार जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी सातारा तालुक्यात जास्त प्रमाणात कोरोना विषाणूंचा संसर्ग झालेले रुग्ण आढळत असल्याने सातारा तालुक्यातील  खेड, विलासपूर, गोडोली, शाहुपूरी, म्हसवे, सैदापूर, वाढे, कोडोली, संभाजीनगर  या ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र तसेच सातारा नगरपालिका क्षेत्र व त्रिशंकू क्षेत्र या संपूर्ण या कंटेनमेंट झोनमध्ये कोरोना विषाणूंचा वाढता प्रादुर्भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी  क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1973 चे कलम 144 मधील तरतूदीनुसार पुढीलप्रमाणे 30 एप्रिल रोजीच्या रात्री बारा वाजल्यापासून ते पुढील आदेशापर्यंत मनाई आदेश जारी केले आहेत.

याप्रमाणे सातारा  तालुक्यातील खेड, विलासपूर, गोडोली, शाहुपूरी, म्हसवे, सैदापूर, वाढे, कोडोली, संभाजीनगर  या ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र तसेच सातारा नगरपालिका क्षेत्र व त्रिशंकू क्षेत्र या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी एका वेळेस 2 पेक्षा जास्त व्यक्तींना जमा होणेस सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

या प्रतिबंधित क्षेत्रात दवाखाने, हॉस्पीटल, नर्सिंग होम वगळून इतर सर्व प्रकारची दुकाने उघडण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. 

या प्रतिबंधित क्षेत्रात अत्यावश्यक सेवेतील  घरगुती गॅस सिलेंडर घरपोच वितरण करणेकामी या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे.  

या प्रतिबंधित क्षेत्रात औषधे व दुध घरपोच पुरविण्याबाबत उप विभागीय अधिकारी तथा इन्सीडंट कमांडर सातारा ज्याप्रमाणे यंत्रणा उभारतील त्याप्रमाणे औषधे व दुधपुरवठा घरपोच पुरविण्यात येईल.

या प्रतिबंधीत क्षेत्रातील 1) शिवराज पेट्रोलियम, कणसे ढाब्याशेजारी सातारा 2) कदम पेट्रोलियम ,राधिका रोड सातारा 3) केतन दोषी, सातारा पेट्रोलियम, शाहू स्टेडीयम शेजारी, सातारा हे पेट्रोलपंप वगळून इतर सर्व  पेट्रोल पंप बंद राहतील. या पेट्रोलपंपावर अत्यावश्यक सेवेसाठी नियुक्त केले अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वाहनांना इंधनपुरवठा करण्यात यावा. निकडीच्या प्रसंगी रुग्ण असल्याची खातरजमा करुनच रुग्णाची वाहतूक करणा-या वाहनांसाठीच मर्यादीत स्वरुपात इंधन पुरवठा करणेत यावा.

या आदेशामधून अत्यावश्यक सेवेमध्ये कार्यरत असणारे शासकीय, निम शासकीय, खाजगी अधिकारी  कर्मचारी वगळणेत येत आहेत.  

या प्रतिबंधित क्षेत्रातील अत्यावश्यक सेवेतील शासकीय कार्याल्य चालू राहतील. 

शासन मान्य शिवभोजन थाळीची सूविधा चालू राहील.

प्रतिबंधित क्षेत्रातील व्यक्तींची आरोग्य विषयक माहिती संकलित करणेकामी नियुक्त करणेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना चूकीची माहिती देणे हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा असून अशी चूकीची माहिती देणा-या विरुध्द कठोर कारवाई करणेची तरतूद आहे. त्यामुळे विचारलेली माहिती न लपविता पूर्णपणे तसेच अचूकरित्या नागरिकांनी द्यावी. व नियुक्त केलेल्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी सौजन्याने वागावे.  

या प्रतिबंधित क्षेत्रासाठी यापुर्वी वेगवेगळया विभागामार्फत देण्यात आलेले सर्व पास रदद करण्यात आले आहेत.   यापूर्वी नियुक्त केले अधिकारी, कर्मचारी यांचेपैकी अत्यावश्यक असलेले अधिकारी- कर्मचारी यांनाच उपविभागीय दंडाधिकारी तथा इन्सीडंट कमांडंर सातारा यांनी स्वतंत्र नव्याने ओळखपत्र तसेच वाहन परवाना वितरीत करावा. वितरीत करण्यात येणाऱ्या ओळखपत्र तसेच वाहन परवान्यावर क्रमांक,दिनांक, वेळ व कार्यक्षेत्र  यांचे वैधतेसह आवश्यक असणारा सर्व तपशिल नमूद करावा. 

पोलीस विभागाने त्यांचेशी निगडीत बाबींच्या अनुषंगाने काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे. 

या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम  51 ते 60, भारतीय दंड विधान कलम 188 व इतर कायद्यातील लागू असलेल्या तरतूदीनुसार गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही पोलीस प्रशासनाने करावी.

No comments